Yakuza Weapon (2011) ยากูซ่า ฝังแค้นแขนปืนกล

Yakuza Weapon (2011) ยากูซ่า ฝังแค้นแขนปืนกล
5.1
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
2011

หลังจากที่พ่อของเขาถูกฆ่าตายหนุ่มยากูซ่ากลับมาญี่ปุ่นเพื่อแก้แค้น – และปืนกลสำหรับแขน