Tag: Wild Target (2010) โจรสาวแสบซ่าส์..เจอะนักฆ่ากลับใจ

Wild Target (2010) โจรสาวแสบซ่าส์..เจอะนักฆ่ากลับใจ นักฆ่าพยายามที่จะเกษียณอายุ แต่ขโมยที่สวยงามอาจเปลี่ยนแผนของเขา