Tag: ROSALINE (2022)

เรื่องย่อ…การเล่าเรื่องตลกเรื่อง “โรมิโอกับจูเลียต” ของเชคสเปียร์ เล่าจากมุมมองของโรมิโอแฟนเก่า โรมิโอ โรมิโอที่โรมิโออ้างว่ารักก่อนที่เขาตกหลุมรักจูเลียต