Tag: RANGA RANGA VAIBHAVANGA (2022) ทั้งเก๊ก ทั้งกั๊ก แต่ก็รักนะ

เรื่องย่อ…เพื่อนในวัยเด็กสองคนเริ่มไม่ชอบหน้ากันหลังจากเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าพวกเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม เมื่อพวกเขาลงทะเบียนเรียนในวิทยาลัยแพทย์เดียวกัน พวกเขาตัดสินใจที่จะปรับปรุงและค่อย ๆ พัฒนาความรักซึ่งกันและกัน