Tag: HALLOWEEN ENDS (2022) ปิดฉาก ฮาโลวีน

เรื่องย่อ…เรื่องราวชีวิตของไมเคิล ไมเยอร์สและลอรี่ สโตรดมาถึงจุดไคลแมกซ์ที่น่าขนลุกในตอนสุดท้ายของไตรภาคนี้