Tag: Forbidden Zone (2023) เขตต้องห้าม

Forbidden Zone (2023) เขตต้องห้าม เมื่อฟากฟ้ารวมตัวกันและเกิดปรากฏการณ์ประหลาดบนท้องฟ้า เก้ามังกรเก้าลากโลงศพทองแดงผ่านดาวเหนือ เขตต้องห้าม เกาะฝังศพ ลงสู่พื้นโลก มีข่าวลือว่ามีสมบัติอาวุธจักรพรรดิฝังอยู่บนเกาะซึ่งสามารถเพิ่มพลังงานภายในระหว่างการฝึกได้