EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE (2011) ปริศนารักจากพ่อ ไม่ไกลเกินใจเอื้อม พากย์ไทย

EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE (2011) ปริศนารักจากพ่อ ไม่ไกลเกินใจเอื้อม พากย์ไทย


นักประดิษฐ์มือสมัครเล่นอายุเก้าขวบ Francophile และผู้รักความสงบค้นหานครนิวยอร์กเพื่อหาแม่กุญแจที่ตรงกับกุญแจลึกลับที่พ่อของเขาทิ้งไว้ซึ่งเสียชีวิตใน World Trade Center เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544


หนังที่คุณอาจสนใจ